Dugnad Lørdag 9.mai klokken 9

Vi prøver å kjøre i gang dugnad 9.mai. Planen er å male ferdig gjerde og klubbhuset. samt bytte noen gamle dører. Det skal også gjøres noe rydding i depot.
Hvis været tillater det vil vi prøve å få gjort noe maling på treningene fremover.
Etter dugnaden med malingen få vi på plass noe mat og kaffidrøs for de som har
anledning til det!