Sikkerhetsrutiner

Følgende sikkerhetsrutiner vil være nyttig å kjenne til for dere som prøver ut BMX for første gang. Det er flott om foreldre minner barna om disse grunnleggende reglene:

  • Hjem med kjevebeskyttelse, hansker og lange BMX-bukser og genser med lang arm er påbudt utstyr
  • Sykkel skal ha uskadde holker på styret (tette i enden), sykkelsete og gode bremser. Husk BMX-sykkel har kun bakbrems.
  • Kun sykling er tillatt på banen. Ingen må løpe rundt eller klatre på banen da hopp osv kan bli ødelagt. Gjelder også utenom treningstid.
  • Alle må sykle samme vei på banen hvis ikke trener gir dere annen beskjed.  Dette pga. kollisjonsfare.
  • Hvis dere av en eller annen grunn må stoppe midt på banen, må dere trekke dere godt ut til siden.
  • Ta med vannflaske under hver trening
  • Det er viktig at nye ryttere er meget forsiktig under sykling de første gangene. Dette gjelder spesielt på starten. Prøv først å sykle den minste delen av banen.
  • Trening skjer innenfor retningslinjene til myndighetene ift smittvernregler m.v (https://sykling.no/om-ncf/info-om-korona/)
  • Sykling på banen utenom treningstid er på eget ansvar