Invitasjon til Nordisk 5-6.august i Finland

NCF minner om påmelding til Nordisk går ut 23.juni.

Påmelding skal som vanlig gå gjennom forbundet. Send påmelding til undertegnede innen torsdag 23. juni, MED fødselsdato og klasse påført for hver rytter. Gang opp euroen med 9,8 og send betaling til 5134 06 06012. Merk betaling NORDISK BMX-52088.

Med vennlig hilsen / Best regards
NORGES CYKLEFORBUND /NORWEGIAN CYCLING FEDERATION
Beate Stenberg
Konsulent
+ 47 911 37 568 www.sykling.no
Invitasjon og info: