Organisert trening avlyst inntil videre

All organisert trening, samlinger og konkurranser er avlyst inntil korona-situasjonen er avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Banen er åpen og kan brukes på privat initiativ som ikke strider mot helsemyndighetenes vedtak. Det betyr hold avstand, og tren fortrinnsvis alene.