Innkalling til ekstraordinær årsmøte 16.03.2017

Det inviteres ekstraordninært årsmøte på Klubbhuset torsdag 16.03.2017 kl 18:00.
Se invitasjon og sakspapirer vedlagt.

Agenda:
1. Valg av referent, møteleder og 2 til å underskrive protokollen.
2. Vedta forslag til ny Lovnorm / vedtekter vedtatt av Idrettstyret 22.10.2015.
3. Valg av styre for 2017

Vedlegg: