Innkalling til Årsmøte i Klepp BMX 16.02.2017

Det inviteres årsmøte på Klubbhuset torsdag 16.02.2017 klokken 18.00.  Det blir kaffe og noe å bite i. Håper på godt oppmøte! Se vedlagt invitasjon.

Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøte må være i hende hos leder Roy Ove Svarstad på tlf. 98241840 eller på mail roy@tryggprosjekt.no senest 1 uke før møtet avholdes.