Medlemskontingent for aktive og støttemedlemmer

Medlemskontingent er en viktig del i finansieringen av vår aktivitet.

Pr i dag har vi følgende satser (vedtatt på årsmøtet 02.03.2020):

  • Enkeltmedlem    800,-       ( 1stk aktiv rytter)
  • Familiemedlem  1500,-       ( 2stk eller flere aktive ryttere)
  • Støttemedlem    200,-       ( 1stk passivt medlem)

Ryttere og støttemedlemmer må være registert i minidrett for å motta faktura for medlemskontigent.

Utover aktive ryttere er støttemedlemmer viktig for klubben og teller med i forbindelse med ulike støtteordninger. Eksempler på støttemedlemmer er foreldre, besteforeldre, onkler, tanter m.v 🙂

NB! Ingen løpsdeltakelse uten betalt medlemskontingent
NB! Medlemskontingent høst betaler kun 50% av medlemskontingent