Invitasjon til regionsmesterskap lørdag 24.10.2020

Klepp BMX har gleden invitere til regionsmesterskap og barneleker på Klepp lørdag 24.10.2020.

Pga begrenset areal til ryttere og støtteapperat (foreldre) må løpet gjennomføres som to separate arrangement (som tidligere løp i år)

  • BMX Barneleker 0-10 år – start kl 10.00
  • BMX Challenge, Jr og Elite, 11 år og oppover. – start kl 13.00

Hver rytter kan ha med maksimalt EN person som støtteapparat. Dette legges inn i eget felt i påmeldingen. Støtteapparat kan kun være tilstede på ET av arrangementene. Les nøye invitasjon og instruks/områdeplan.

Påmelding via eqtiming innen 22. okt kl 23.59

Invitasjon og områdeplan for Klepp BMX arena: