Dugnader

Det å arrangere BMX-løp krever en del innsats både i forberedelser med å tilrettelegge bane og forberede løpet. I tillegg legger jo rytterne ned utallige treningstimer for å mestre sin idrett og da er det ekstra kjekt å kunne bidra til å bra arrangement for rytterne!

Støtteapparatet til Klepp BMX bidrar med dugnadstimer på egne løp som vi arrangerer og vi bidrar også med egen lagleder på andre lokale løp som vi deltar på.

På egne løp er mange roller som skal fylles, og dette er alt fra løpsleder, lagleder, måldommer, flaggvakter, sekretariat, starter, speaker, førstehjelp, parkeringsvakt, kjøkkenvakt og kake/baking i forkant. Løpsansvarlig følger opp at alle roller er besatt.

Dugnad blir informert om på facebook gruppe eller på medlemsmail

For lagledere kan følgende guide være interessant: