Baneoppgradering 2014-2016 – Dugnader våren 2016

 

I de siste årene har Klepp BMX jobbet med oppgradering av bane og anlegg. Arbeidet startet i 2014 med forberedelser opp  mot NM 2015 med forbedring av startgate og overbygg. Som de fleste har fått med seg har vi hatt en entreprenør inne for å hjelpe oss med grovarbeidet med å etablere nytt andre og tredje strekk, samt ny sving mellom andre og tredje strekk. Dette skal fullføres innen 13.april som er vårt første lokalløp på Klepp i år. Selve arbeidet med baneoppgradering er et spleiseslag mellom kommune, tippemidler og Klepp BMX(timer) (1/3 hver). Det er gjort en god del dugnad allerede, og vi tenker å bruke noen dugnadstimer å fullføre oppgraderingen. Vi har en egen dugnadsperm i Klubbhuset som alle må føre timer i.

 

Av dugnadoppgaver er:
– Komprimering av masser (hoppetussa)
– Få på plass topplag/masser
– Få på plass ny lysmast og service på gamle lysmaster
– Opplegg for trekkerøyr til elektronisk tidtaking (eqtiming/mylaps)
– Steinlegging i den nye svingen

 

Vi legger ut en foreløpig plan på dugnader nå slik at det er mulig for folk å planlegge. Dugnadene tenkes gjennomført slik at det ikke blir for stor belastning på den enkelte, derfor er det også mulig å bidra under treningene på onsdager fremover.  Håper deg/dere har mulighet til å stille på et par-tre av disse dugnadene. I helgene kjører vi 4 timer og kan justere inn tidspunkt som passer best for deg/dere.

 

Foreløpig plan ser slik ut (tilpasses den enkelte):
Lørdag 26/2 kl 9-15
Lørdag  5/3 kl 9-15
Lørdag 12/3 kl 9-15
Lørdag 19/3 kl 9-15
Lørdag  2/4 kl  9-15
Lørdag  9/4 kl 9-15

 

Onsdagstreninger:
Onsdag  2/3 kl 1730-1830 / 1830-1930
Onsdag  9/3 kl 1730-1830 / 1830-1930
Onsdag 16/3 kl 1730-1830 / 1830-1930
Onsdag  6/4 kl 1730-1830 / 1830-1930

 

PS! Om det blir dugnad er væravhengig så vi vil komme med løpende oppdatering på facebook rundt dette. I forhold til det praktiske så har vi mye redskaper i klubbhuset så om det spesielle behov så meldes dette om på facebook.

Innbydelse til årsmøte i Klepp BMX 25/2-2016 19:00 på klubbhuset

AGENDA FOR MØTET:
1. Valg av referent og møteleder.
2. Godkjenning av årsmelding.
3. Godkjenning av revidert regnskap.
4. Godkjenning av budsjett
5. Valg av styre
6. Behandling av innkomne forslag
7. Eventuelt

Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøte må være i hende hos leder
Morten Orstad på tlf. 90595830 eller på mail Morteno@malmorstad.no senest 1 uke før møtet avholdes.

Enkel servering

Velkommen!
Hilsen styret i Klepp BMX