Innbydelse til årsmøte i Klepp BMX 25/2-2016 19:00 på klubbhuset

AGENDA FOR MØTET:
1. Valg av referent og møteleder.
2. Godkjenning av årsmelding.
3. Godkjenning av revidert regnskap.
4. Godkjenning av budsjett
5. Valg av styre
6. Behandling av innkomne forslag
7. Eventuelt

Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøte må være i hende hos leder
Morten Orstad på tlf. 90595830 eller på mail Morteno@malmorstad.no senest 1 uke før møtet avholdes.

Enkel servering

Velkommen!
Hilsen styret i Klepp BMX