Om Klubben

  • Klepp BMX ble stiftet 30.april 1986
  • Banen er 333meter, med overbygget startbakke som er 5 meter høy og 15 meter lang. Første slette er 10 meter bred. Banen er ombygd i flere omganger, og er bygget etter UCI internasjonal standard.
  • Banen er utstyrt med elektronisk tidtaking (MyLaps) i startbakke og mål
  • Har ca 70 medlemmer i aldersgruppen 5 til 18 år.
  • Har utlånssykler / hjelmer som står til fri disp for nye ryttere i en periode.
  • Alle ryttere skal ha sikkerhets utstyr som hel hjelm, hansker og bukse som tåler en ”støyt”.
  • Arrangør av lokal- , nasjonal- og internasjonale løp.

Kontonummer: 
3290.07.70803

Organisasjonsplan
Link til organisasjonsplan