Innkalling til årsmøte mandag 26.februar 2018 kl 18.00 i klubbhuset

AGENDA FOR MØTET:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, og sakslisten
3. Valg av møteleder, referent samt to medlemmer til å signere protokollen.
4. Godkjenning av årsmelding.
5. Godkjenning av revidert regnskap.
6. Vedta nytt budsjett
7. Fastsette medlemskontigent
8. Behandle organisasjonsplanen
9. Valg av styre
10. Behandling av innkomne forslag

Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøte må være i hende hos leder Roy Ove Svarstad på tlf. 98241840 eller på mail roy@tryggprosjekt.no senest 2 uker før møtet avholdes. Kaffe og noe og bite i. Håper på godt fremmøte!!!!

Saksunderlag er sendt på e-post

Hilsen styret i Klepp BMX

 

Referat julegrøt

Like sikkert som julen ble det også i 2017 julegrøt med Klepp BMX i kafeteriaen i Klepphallen.

Oppmøte var vel rundt 80-90 personer med ryttere og familie, det ble spist massevis av grøt og julesnacks. Kveldens høydepunkt var innsatspokalene og pokal for beste mann/kvinne, og ikke minst julelotteriet med mye spennende pakker.

Innsatspokalene 2017
Kristoffer oppsummerte at det har vært et veldig godt år sportlig, med mye rekruttering spesielt blant de små, i tillegg viser det grønne (klepp bmx) godt igjen både på lokale og nasjonale løp.

Så var det kveldens høydepunkt. 4 innsatspokaler deles ut to på hhv. liten og stor treningsgruppe, for gutt og jente. Vurdering av hvem som får innsatspokalen blir gjort som en samlet vurdering av alle trenene. Pokalen for beste kvinne/mann utdeles årlig i klubben basert på beste sportslige prestasjon/fremgang. Vurdering av hvem som får innsatspokalen blir gjort som en samlet vurdering av alle trenerne.

Fra venstre: Kristoffer, Helle (innsatspokal beste kvinne/mann), Thea, Sebastian, Anne og Martin.

Trenere 2017 – Tusen takk for innsatsen!

Fra venstre: Kristoffer Pollestad (sportslig leder), Martin, Steinar, Marcus, Hanne, Joakim, og Jøgvan (ikke på bildet).

Tusen takk for innsatsen som har vært i året som har gått!