Innkalling til årsmøte mandag 18 februar  2019 kl 19.00 i klubbhuset

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, og sakslisten
3. Valg av møteleder, referent samt to medlemmer til å signere protokollen.
4. Godkjenning av årsmelding.
5. Godkjenning av revidert regnskap.
6. Vedta nytt budsjett
7. Fastsette medlemskontigent
8. Behandle organisasjonsplanen
9. Valg av styre
10. Behandling av innkomne forslag

Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøte må være i hende hos leder Roy Ove Svarstad på tlf. 98241840 eller på mail roy@tryggprosjekt.no senest 2 uker før møtet avholdes. Kaffe og noe og bite i. Håper på godt fremmøte!!!!

Saksunderlag blir sendt på e-post

Hilsen styret i Klepp BMX

 

Info om succecup 29.mai-1.juni 2019

Østfoldklubbene inviterer også i år til Succè Cup i himmelsprett helgen 29.mai-1.juni. Succè Cup arrangeres i år for 20. gang og vi satser på en fin cup med mye god sykling og hyggelig samvær. Invitasjon, påmelding og reglement har ikke kommet enda, men kommer info når er på plass!

Vi kjører i private biler bort på onsdag 29.mai.  Det blir overnatting på Utne Camping, overnatting kan bestilles på www.utnecamping.no. Den enkelte familie bestiller direkte med campingplassen. Det er greit å få booket så tidlig som mulig, da det begynner å fylles opp, dersom det blir fullt, er det bare å ha is i magen, evt ringe til campingen.

Dette er  ferieleiligheter med grei standard. Vanligvis er det rundt 15 familier som reiser bort, men det er god plass til flere! Det er også gode mulighet for oppstilling av bobil og camping på stedet for de som ønsker det!

Da gleder vi oss til en flott langhelg i Østfold!

Påmelding(Velg SucceCup)
https://signup.eqtiming.no/?Event=GressvikBMX2019

 

Invitasjon og reglement vedlagt: