Nordisk Mesterskap / Nordic Championship BMX 31.7-1.8.2015 i Ängelholm, Sverige

Nordisk_mesterskap_angelholm

Engelholm BMX klubb inviterer til nordisk mesterskap i BMX 31/7-1/8-2015. Det blir blant annet første stevne med Super Cross i Sverige. Påmelding skjer samlet fra klubben. For de som det er aktuelt sender Navn, fødselsdato og klasse til Morten Orstad morteno@malmorstad.no snarest!

Barneidrettsreglene sier følgende:
Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen).

Invitasjon vedlagt: