Invitasjon til NM BMX 2020 og barneleker lørdag 26.september

Sviland BMX inviterer til Norgesmesterskap lørdag 26.september

Løpet blir kjørt iht. gjeldende retningslinjer ifm. Covid-19. Maksimal gruppestørrelse på arrangementet er for tiden 200 deltakere inkludert støtteapparat (foreldre). BMX løpene må derfor og gjennomføres som to seperate arrangement.

  • BMX Barneleker 0-10 år – start kl 11.00
  • BMX Challenge, Jr og Elite, 11 år og oppover. – start kl 15.00

Hver rytter kan ha med maksimalt EN person som støtteapparat. Dette legges inn i eget felt i påmeldingen. Støtteapparat kan kun være tilstede på ET av arrangementene. Les nøye invitasjoner og område/plan.

Merk påmeldingsfrist 22.september! Ingen etteranmelding

Invitasjon vedlagt: