Invitasjon til løp 12-13 September på Orstad og Sandnes BMX

Det blir 2 løp førstkommende helg. Orstad BMX inviterer til lørdag 12.september på Orstad og Sandnes BMX inviterer til søndag 13.september på Kvål.

Løpene blir kjørt iht. gjeldende retningslinjer ifm. Covid-19. Maksimal gruppestørrelse på arrangementet er for tiden 200 deltakere inkludert støtteapparat (foreldre). BMX løpene må derfor og gjennomføres som to seperate arrangement.

  • BMX Barneleker 0-10 år – start kl 14.00
  • BMX Challenge, Jr og Elite, 11 år og oppover. – start kl 17.00

Hver rytter kan ha med maksimalt EN person som støtteapparat. Dette legges inn i eget felt i påmeldingen. Støtteapparat kan kun være tilstede på ET av arrangementene. Les nøye invitasjoner og område/plan

ORSTAD BMX LØRDAG 12.SEPTEMBER:

SANDNES BMX SØNDAG 13.SEPTEMBER: