Invitasjon til RegionsCup 1 på Sviland BMX, Velde Arena 16.03.2016

Sviland BMX inviterer til runde 1 av 5 i NCF region Sør sin cup. Det blir arrangert
barneleker i sammenheng med cupen. Regionscup er gjeldende for klassene 13+.

Påmelding på eqtiming:

Invitasjon og detaljer vedlagt:

NB! Minner om medlemskontingent for 2016 og godkjent lisens 2016 må være registrert for å delta på løp!