Dugnad på banen 24/4 kl 10:00

Det blir dugnad på banen lørdag 24.april kl 10:00-13:00. Det skal legges nytt toppdekke på 3-4 slette, samt noe forefallende arbeid