Treningsopplegg Januar-Februar 2020

Mandager – Innendørshallen på Sviland (Trening med sykkel og BMX-klær)

Yngste gruppa (0-10 år) 17:30-19:00.
Eldste gruppa (11+) 19:00-20:30.

Det vil være trener mellom 18:00-20:00. Det vil si at hver gruppe får trener i 1.time hver. Trener er Per Erik Nilsen fra Sola BMX. Det vil også være en representant fra Klepp BMX til stede hvis det er spørsmål, eller andre ting for de som er nye. (Her er det med sykkel med BMX klær).

Onsdager – Gymsal på Øksnevad. (Trening uten sykkel med gym klær og innesko).

Yngste gruppe(0-10år) fra 18:00-19:00.
Eldste gruppe (11+) fra 19:00-20:00.
Trenere yngste gruppa er Martin, Matias og Brit Heidi som vil bytte på det. Trener eldste gruppa: Heidi Helland.

Hjertelig velkommen til oppkjøring til sesongen 2020!