Invitasjon til Nordisk mesterskap i BMX i Ängelholm 2-3.august 2019

Her kommer invitasjonen til Nordisk mesterskap BMX 2-3. august i Angelholm, Sverige. Da er det bare å begynne å glede seg!

Påmelding:

  • Klubben dekker påmelding for ryttere til Nordisk
  • Felles påmelding fra klubb til NCF. E-post med Navn og fødelsdato til kasserer@kleppbmx.no (Njål Fjotland)
  • Fristen settes foreløpig til 15.juni

Invitasjon: