KURS: Trener 1 BMX praksis, 23/24 mars i Sandnes!

Passer for de som ønsker å bli trenere i sykling for barn, unge og nybegynnere.
Tidligere aktive, aktive, foreldre, ungdommer og ledere innenfor idretten. De som ønsker å lære mer om å være trenere for barn og ungdom opp til 14 år.

Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kurs-året. Kursdeltager må være medlem i klubb tilknyttet Norges Cykleforbund.

For å være så smidig som mulig på kurset, er det viktig at de som deltar har vært innom e-læringen på https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=2
Kurset består av Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Idrett for funksjonshemmede (para) og Aldersrelatert trening 1.

Kostnad for kurs dekkes av Klepp BMX, ta kontakt med styret om du er interessert.

Trener kurs i regi av NCF og påmelding innen 9.mars:
https://minidrett.nif.no/Event?fbclid=IwAR0TcVuaXHTp5RXMl1vdCCby_1xre3hnUpJVuH26MHX2O6URxEVPOfjBxww#2277010-010